Hà Nội (TTXVN 30/1/2024) Sáng 30/1/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: TTXVN

 • Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Lê đón Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Quang cảnh lễ đón (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Thiếu nhi Thủ đô chào đón Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại lễ đón (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại lễ đón (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (30/1/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân tại lễ đón (30/1//2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân tại lễ đón (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN