Hà Nội (TTXVN 22/12/2022) Ngày 22/12/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp hẹp và hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến 23/12/2022.
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Tổng thống Indonesia Joko Widodo trước khi tiến hành hội đàm (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp Tổng thống Indonesia Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp Tổng thống Indonesia Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp Tổng thống Indonesia Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN