Hà Nội (4/6/2023) Chiều 4/6/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam.
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và các đại biểu chụp ảnh chung (6/2023). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN