Hà Nội (TTXVN 6/1/2024) Sáng 6/1/2024, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1/2024). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (1/2024). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1/2024). Ảnh: Minh Đức - TTXVN