Hà Nội (TTXVN 28/6/2023) Sáng 28/6/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ Martin Candinas thăm chính thức Việt Nam.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)