Hà Nội (TTXVN 22/4/2023) Sáng 21/4/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz đến dự Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dự Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dự Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dự Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dự Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)