Hà Nội (TTXVN 8/4/2024) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 8/4/2024, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Vương Đồng Trụ, Chủ tịch Hội đồng quàn trị Tâp đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc; tiếp ông Đới Hoà Căn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng công trình đường sắt Trung Quốc.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Vương Đồng Trụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâp đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Vương Đồng Trụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâp đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Vương Đồng Trụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâp đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Đới Hoà Căn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng công trình đường sắt Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Đới Hoà Căn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng công trình đường sắt Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho ông Đới Hoà Căn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng công trình đường sắt Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với ông Đới Hoà Căn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng công trình đường sắt Trung Quốc và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN