Sáng 14/6/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến 16/6.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo ký sổ lưu niệm tại Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo thăm Phòng truyền thống Nhà Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Ngà Adama Bictogo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN