Hà Nội (TTXVN 8/1/2024) Sáng 8/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov sang thăm chính thức Việt Nam.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov với các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov với các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov với các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov trước hội đàm. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov ký lưu bút tại Phòng truyền thống của Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm hẹp với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm hẹp với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 • Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)