Hà Nội (TTXVN 24/11/2022) Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Philippines, sáng 24/11/2022, tại Thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel F. Zubiri cùng dự Diễn đàn thương mại đầu tư Việt Nam – Philippines.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự Diễn đàn thương mại đầu tư Việt Nam - Philippines (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự Diễn đàn thương mại đầu tư Việt Nam - Philippines (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự Diễn đàn thương mại đầu tư Việt Nam - Philippines (22/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Đại biểu dự diễn đàn thương mại đầu tư Việt Nam - Philippines (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel F. Zubiri với đại biểu (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel F. Zubiri phát biểu (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (24/11/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN