Hà Nội (TTXVN 8/8/2023) Sáng 8/8/2023 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Iran ở thủ đô Tehran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.
  • Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ các thành viên Đoàn Quốc hội Iran. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ các thành viên Đoàn Quốc hội Iran. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)