Hà Nội (TTXVN 24/10/2022) Chiều 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)