Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 30/11/2022 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia Anthony Albanese; tại Dinh Toàn quyền, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền David Hurley. Sáng 2/12/2022, tại thành phố Melbourne, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp bà Linda Dessau, Thống đốc bang Victoria.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese, chiều 30/11/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese, 30/11/2022(giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân, chiều 30/11/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân, chiều 30/11/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân, chiều 30/11/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân, chiều 30/11/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley, chiều 30/11/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Sổ vàng lưu niệm tại Dinh Toàn quyền. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Linda Dessau, Thống đốc bang Victoria, sáng 2/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Linda Dessau, Thống đốc bang Victoria, sáng 2/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Linda Dessau, Thống đốc bang Victoria, sáng 2/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Linda Dessau, Thống đốc bang Victoria với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Thống đốc bang Victoria của Australia, sáng 2/12/2022 (giờ địa phương). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Sổ vàng lưu niệm tại Dinh Thống đốc bang Victoria. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN