Hà Nội (TTXVN 5/12/2022) Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 5/12/2022, tại thành phố Hamilton, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Đại học Waikato.
  • Lãnh đạo Đại học Waikato đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Lãnh đạo Đại học Waikato đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với giảng viên, sinh viên Đại học Waikato (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban lãnh đạo Đại học Waikato (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng Ban lãnh đạo Đại học Waikato (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Lãnh đạo Đại học Waikato đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với giảng viên, sinh viên Đại học Waikato (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Ban lãnh đạo Đại học Waikato (5/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN