Hà Nội (TTXVN 4/12/2022) Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 4/12/2022 (theo giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp một số doanh nghiệp của New Zealand.
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình tiếp ông Mike Cronin, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác Tập đoàn Fonterra (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình tiếp ông Mike Cronin, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác Tập đoàn Fonterra (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình tiếp ông Mike Cronin, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác Tập đoàn Fonterra (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình trao vật phẩm lưu niệm cho ông Mike Cronin, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác Tập đoàn Fonterra (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình tiếp ông Mike Cronin, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác Tập đoàn Fonterra (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình và ông Mike Cronin, Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác Tập đoàn Fonterra với đại biểu (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện tổ chức kết nối mạng lưới tri thức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và thông tin tại New Zealand (VietTech New Zealand) (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Don Hà, Giám đốc điều hành Công ty Remax New Zealand. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Don Hà, Giám đốc điều hành Công ty Remax New Zealand (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Don Hà, Giám đốc điều hành Công ty Remax New Zealand với các đại biểu (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông John Fiso, Giám đốc điều hành Fiso Investment (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông John Fiso, Giám đốc điều hành Fiso Investment và Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Công ty Viet River Holdings (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông John Fiso, Giám đốc điều hành Fiso Investment và Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Công ty Viet River Holdings (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng phẩm lưu niệm tặng ông John Fiso, Giám đốc điều hành Fiso Investment và Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Công ty Viet River Holdings (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện tổ chức kết nối mạng lưới tri thức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và thông tin tại New Zealand (VietTech New Zealand) (4/12/2022). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN