Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phần III)

      Nhân vật liên quan

      • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV; Trưởng ban Thường trực Quốc hội (9/1955 - 7/1960); Chủ tịch nước (9/1969 - 3/1980)Tôn Đức Thắng
  • Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các đại biểu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976). Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Tôn Đức Thắng bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 14, đơn vị bầu cử 2 khu phố Ba Đình, Hà Nội, sáng 15/05/1977. Ảnh: Kim Hùng-TTXVN

  • Đ/c Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa II tại Thái Nguyên, ngày 27/04/1960. Ảnh: TTXVN