• Bức ảnh "Thoát khỏi ngục tù (Quảng Trị 1973) trong bộ ảnh "Từ ngục tù tối thắng lợi trở về" của tác giả Chu Chí Thành được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2011. Ảnh: Chu Chí Thành - TTXVN

 • Tác giả Hoàng Văn Sắc được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Tiểu đội 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc". Ảnh: Hoàng Văn Sắc - TTXVN

 • Tác giả Văn Bảo được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Từ thần sấm xuống xe trâu". Ảnh: Văn Bảo - TTXVN

 • Tác giả Vũ Đình Hồng được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Bác Hồ với các anh hùng, chiến sĩ thi đua Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc". Ảnh: Vũ Đình Hồng - TTXVN

 • Phóng viên Lương Nghĩa Dũng được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Đấu pháo ở Dốc Miếu". Ảnh: Lương Nghĩa Dũng - TTXVN

 • Tác giả Võ An Khánh được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Trạm quân y dã chiến". Ảnh: Võ An Khánh - TTXVN

 • Bức ảnh "Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về tại sông Thạch Hãn (Quảng Trị 1973)" trong bộ ảnh "Từ ngục tù tối thắng lợi trở về" của tác giả Chu Chí Thành được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2011. Ảnh: Chu Chí Thành - TTXVN

 • Tác giả Nguyễn Tiến Lợi được nhận Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Xung phong". Ảnh: Nguyễn Tiến Lợi - TTXVN

 • Tác giả Vũ Thanh Phong được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Du kích đội rơm ngụy trang tiếp cận địch". Ảnh: Vũ Thanh Phong - TTXVN

 • Tác giả Trần Bỉnh Khuôl (Hai Nhíp) được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Du kích Cà Mau kéo pháo để tấn công cứ điểm Cái Keo của quân Nam Việt Nam, Cà Mau 1965". Ảnh: Trần Bỉnh Khuôl - TTXVN

 • Tác giả Đinh Ngọc Thông được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ đọc thư nhà dưới chiến hào". Ảnh: Đinh Ngọc Thông - TTXVN

 • Tác giả Lê Minh Trường được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 3 - năm 2006 với tác phẩm "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Ảnh: Lê Minh Trường - TTXVN

 • Bức ảnh "Bộ Chỉ huy chiến dịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến tại hang Thẩm Púa - Điện Biên Phủ (1954)" trong bộ ảnh về Điện Biên Phủ của tác giả Triệu Đại (TTXVN) được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2000. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

 • Tác giả Triệu Đại (TTXVN) được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2000 cho bộ ảnh về Điên Biên Phủ, trong đó có ảnh "Tướng De Castries và Bộ Chỉ huy địch ở Điện Biên Phủ ra đầu hàng (1954)". Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

 • Tác giả Triệu Đại (TTXVN) được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2000 cho bộ ảnh về Điên Biên Phủ, trong đó có ảnh "Toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn, lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng tung bay trên nóc hầm (7/5/1954)". Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

 • Triệu Đại (TTXVN) được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2000 cho bộ ảnh về Điên Biên Phủ, trong đó có bức ảnh "Bộ đội ta vượt cầu Mường Thanh tiến vào khu trung tâm chiếm Chỉ huy Sở của De Castries (1954)". Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

 • Tác phẩm ảnh “Cua chữ A, một trọng điểm trong cụm liên hoàn ATP” của nhà báo Hứa KIểm (TTXVN) trong bộ ảnh "Đường 20 Quyết Thắng" được trao “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, lĩnh vực Nhiếp ảnh lần thứ 5. Ảnh: Hứa Kiểm – TTXVN

 • Tác giả Phạm Văn Thính với tác phẩm “Trên vành đai thép Tây Ninh”, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Ảnh: Phạm Văn Thính – TTXVN

 • Tác giả Phạm Văn Thính với tác phẩm “Cầu người”, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Ảnh: Phạm Văn Thính – TTXVN