Phú Thọ (TTXVN 10/1/2024) Sáng 10/1/2024, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại Hội nghị.
  • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ (1/2024). Ảnh: TTXVN 

  • Quang cảnh Hội nghị (1/2024) Ảnh: TTXVN

  • Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại Hội nghị (1/2024). Ảnh: TTXVN

  • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị (1/2024). Ảnh: TTXVN 

  • Các đại biểu tham quan gian trưng bày Bản đồ Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (1/2024). Ảnh: TTXVN 

  • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ (1/2024). Ảnh: TTXVN