Hà Nội (TTXVN 7/5/2019) Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 7/5/2019, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đến thăm và làm việc tại Tòa nhà Xanh của Liên hợp quốc tại Hà Nội (UN Building).
  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree với các đại biểu (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Quang cảnh buổi làm việc (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Quang cảnh buổi làm việc (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree với các đại biểu thăm quan tòa nhà (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra giới thiệu tại Tòa nhà Xanh của Liên hợp quốc tại Hà Nội với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra (thứ 2, trái sang) đón Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree với các đại biểu (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra với các đại biểu (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra với các đại biểu thăm quan tòa nhà (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra với các đại biểu chụp ảnh chung (5/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN