Hà Nội (TTXVN 13/5/2024) Ngày 13/5/2024, các điểm bỏ phiếu cho giai đoạn 4 của cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ đã bắt đầu mở cửa từ 7h00 sáng. Trong giai đoạn 4 của cuộc tổng tuyển cử kéo dài 7 giai đoạn ở Ấn Độ, có tổng cộng 1.717 ứng cử viên cạnh tranh 96 ghế trên 9 bang và một vùng lãnh thổ liên minh. Ủy ban Bầu cử Ấn Độ đã triển khai hơn 1,9 triệu nhân viên bầu cử tại 192.000 trạm bỏ phiếu để phục vụ hơn 177 triệu cử tri hợp lệ.
  • Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong giai đoạn 4 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Tirupati, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 13/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong giai đoạn 4 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Tirupati, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 13/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 4 của cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Tirupati, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 13/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN