Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 22/4/2001, tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.168 đại biểu, đại diện cho gần 2,5 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội IX đã bầu đồng chí Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư. Đại hội lần thứ IX của Đảng đánh dấu chặng đường 15 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 1991-2000, là Đại hội đầu tiên của Đảng trong thế kỷ XXI.
  • Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN

  • Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (19 - 22/4/2001), tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

  • Quang cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN

  • Tổng Bí thư (khóa IX) Nông Đức Mạnh tặng hoa Tổng Bí thư (khóa VIII) Lê Khả Phiêu