Hà Nội (TTXVN 2/2/2024) Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn 94 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.
 • Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

 • Macau (Trung Quốc) - nơi diễn ra Đại hội lần thứ nhất của Đảng (27 - 31/3/1935). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Toàn cảnh Đại hội lần thứ II của Đảng. Ảnh tư liệu - TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh tại Đại hội lần thứ III của Đảng. Ảnh tư liệu - TTXVN

 • Đại hội lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

 • Khai mạc đại hội lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

 • Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Ảnh tư liệu - TTXVN

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 - 27/6/1991. Tham dự Đại hội có 1.176 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

 • Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (28/6 - 1/7/1996), tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN

 • Khai mạc Đại hội X Đảng Cộng sảnViệt Nam. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

 • Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN