Hà Nội (TTXVN 15/2/2024) Ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Chém lợn làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra với nghi thức giết lợn tế thánh trong phòng kín.
  • Người dân mừng tuổi "ông ỉn" lấy may đầu năm. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

  • "Ông ỉn" được rước quanh làng sau đó đưa đi giết thịt tế thánh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

  • Lễ rước được thực hiện trang trọng. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

  • Nghi lễ phất cờ trước khi thực hiện nghi lễ giết "ông ỉn" tế thánh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

  • "Ông ỉn" được đưa vào khu kín để giết thịt, tế thánh. Điều này góp phần giảm đi sự phản cảm, đồng thời gìn giữ được những tập tục truyền thống của xứ Kinh Bắc cổ xưa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)