Đà Nẵng (TTXVN 7/5/2024) Ngày 7/5, UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024.
  • Các cụ cao niên trong làng thực hiện nghi lễ xin rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Đánh trống khai mạc Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Đông đảo người dân tham gia đoàn rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Đoàn rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Người dân trong trang phục mục đồng dắt trâu tham gia Lễ hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Người dân trong các trang phục truyền thống tham gia Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Nghi lễ xin rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông tại Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Thiếu nhi múa hát, biểu diễn các trò chơi của Mục đồng xưa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN