• Chủ tịch Fidel Castro đón đồng chí Trường Chinh sang thăm chính thức Cuba, ngày 19/10/1982. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Trường Chinh và Chủ tịch Cuba Fidel Castro ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Cuba trong chuyến thăm chính thức Cuba, ngày 19/10/1982. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Trường Chinh đón Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Liên Xô sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/12/1976. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Đồng chí Trường Chinh đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 14/10/1978. Ảnh: Thế Trung-TTXVN

  • Đồng chí Trường Chinh tiếp đoàn Đảng Cộng sản Pháp sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 14/10/1978. Ảnh: Thế Trung-TTXVN

  • Đồng chí Trường Chinh tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội Romania sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 27/2/1978. Ảnh: Thế Trung-TTXVN

  • Đồng chí Trường Chinh tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Romania sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 27/2/1978. Ảnh: Thế Trung-TTXVN