Với sự dũng cảm, kiên cường, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không chưa từng có, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không."