Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 7/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan không gian văn hoá, lịch sử đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức ẩm thực Hà Nội.
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân thưởng lãm kiến trúc lịch sử Tháp bút - Đài nghiên. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm di tích đền Ngọc Sơn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm di tích đền Ngọc Sơn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan hai tiêu bản cụ rùa trong đền Ngọc Sơn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng chữ thư pháp cho Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm di tích đền Ngọc Sơn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân gặp gỡ và giao lưu cùng sinh viên hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân gặp gỡ và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam và Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân gặp gỡ và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam và Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân với sinh viên Việt Nam và Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân với sinh viên Việt Nam và Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân thưởng thức không gian hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân xem lại hình ảnh chuyến thăm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân gặp gỡ và giao lưu cùng sinh viên Việt Nam và Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân bắt nhịp bài ca đoàn kết Việt Nam và Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng sinh viên hát bài ca đoàn kết Việt Nam và Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN