Hà Nội (TTXVN 21/12/2021) Sáng 21/12, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)