Hà Nội (TTXVN 11/01/2023) Sáng 11/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác TW đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho cán bộ làm việc tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)