Hà Nội (TTXVN 31/1/2021) Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng.
 • Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)