Hà Nội (TTXVN 21/9/2023) Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 21/9/2023, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko nghe giới thiệu về các kỷ vật tại Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm Nhà sàn Bác Hồ và thể hiện sự trân trọng được chiêm ngưỡng, chạm vào những kỷ vật của Người để lại. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thể hiện sự trân trọng được chiêm ngưỡng, chạm vào những kỷ vật của Người để lại. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)