Sơn La (TTXVN 13/2/2024) Sáng 13/2/2024 (mùng 4 Tết), UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới - Mừng Đảng quang vinh”.
  • Phần thi vòng xòe sáng tạo kết hợp vũ điệu kết đoàn tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • BTC trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Hơn 1.000 vận động viên, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các xã, phường của thành phố Sơn La tham gia đại vòng xòe đoàn kết tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Phần thi vòng xòe sáng tạo kết hợp vũ điệu kết đoàn tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Trình diễn nhảy sạp tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Phần thi vòng xòe sáng tạo kết hợp vũ điệu kết đoàn tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Phần thi vòng xòe sáng tạo kết hợp vũ điệu kết đoàn tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Trình diễn nhảy sạp tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Các đội tham gia phần thi tung còn (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Hơn 1.000 vận động viên, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các xã, phường của thành phố Sơn La tham gia đại vòng xòe đoàn kết tại Hội Xuân dâng Bác Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN