Hà Nội (TTXVN 29/2/2024) Chiều 29/2/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, với sự tham dự của 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị (2/2024). (Ảnh: TTXVN)

  • Toàn cảnh hội nghị (2/2024). Ảnh: (Trọng Đức/TTXVN)