Hà Nội (TTXVN 7/5/2024) Sáng 7/5/2024, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN
 • Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Lễ đài. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trên xe chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối Chiến sĩ Điện Biên diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Các lực lượng diễu binh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ảnh: TTXVN

 • Khối nữ quân nhạc diễu binh trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Khối sĩ quan Cảnh sát biển diễu binh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Khối sĩ quan Hải quân nhân dân diễu binh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Khối sĩ quan Phòng không-Không quân diễu binh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

 • Khối nữ sĩ quan Lực lượng gìn giữ hòa bình diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối sĩ quan đặc công diễu binh. Ảnh: TTXVN

 • Khối Xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an nhân dân do Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ huy diễu qua lễ đài. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu binh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Khối sĩ quan Cảnh sát nhân dân diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Màn diễu binh của Khối Chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối nữ Du kích miền Nam diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối các dân tộc Tây Bắc diễu hành. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm diễu binh. Ảnh: TTXVN

 • Khối Nghi trượng diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Màn diễu hành của Khối Dân công hoả tuyến. Ảnh: TTXVN

 • Khối Cựu chiến binh diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

 • Khối nữ sĩ quan Lực lượng gìn giữ hòa bình diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Màn diễu binh của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Ảnh: TTXVN

 • Khối sĩ quan Biên phòng diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối chiến sĩ đặc công diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối sĩ quan tác chiến không gian mạng diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối Chiến sĩ Điện Biên diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối sĩ quan Cảnh sát biển diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối nữ sĩ quan Quân y diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối sĩ quan Phòng không - Không quân diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm diễu binh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Khối Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ diễu binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối các dân tộc Tây Bắc diễu hành. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Khối Phụ nữ diễu hành. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối Trí thức diễu hành. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối Nông dân diễu hành. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Khối nữ dân quân các Dân tộc Tây Bắc diễu binh. Ảnh: TTXVN

 • Khối Thanh niên diễu hành. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN