Hà Nội (TTXVN 8/9/2023) Ngày 8/9/2023, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với thành phố Bắc Giang tổ chức Lễ Gắn biển tên đường mang tên nhà báo, liệt sỹ của TTXVN là Nhà báo Trần Kim Xuyến và Nhà báo Đào Tùng.