Lai Châu (TTXVN 18/4/2024) Năm nay, rất đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trong hai ngày 17 và 18/4 để hòa mình vào Lễ hội Then Kin Pang năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn đặc trưng của đồng bào Thái trắng tại đây.
  • Diễn xướng điệu múa Then trong lễ hội Then Kin Pang (4/2024). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Thi đan chài bắt cá. (4/2024) Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Thi chế tác đàn Tính (4/2024). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Du khách hòa mình vào các trò chơi dân gian tại Lễ hội Then Kin Pang (4/2024). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Thi bắn nỏ (4/2024). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Thực hành nghi thức cúng Then tại Nhà Then. (4/2024) Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.

  • Du khách và người dân đổ ra suối Nậm Lụm thi bắt cá (4/2024). Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN.