Hà Nội (TTXVN 24/11/2021) Tối 24/11/2021, tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.
 •  Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam và Hiệp hội toàn quốc về hỗ trợ và phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam và Hiệp hội toàn quốc về hỗ trợ và phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công thương Việt Nam và Chính quyền tỉnh Wakayama, Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp doanh nghiệp và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền tỉnh Wakayama, Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp doanh nghiệp và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác an ninh mạng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế và Công ty dược phẩm Shinogi Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Kế hoạch hợp tác chung về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 giữa Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Công hàm trao đổi phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng 1 vận tải phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại lễ trao đổi các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)