• 70 năm lịch sử vẻ vang của Báo Nhân Dân

  • Trong ảnh, từ trái sang phải: Nhà báo Phạm Thanh và các chiến sĩ xe tăng; Nhà báo Phạm Thanh, Đỗ Quảng và Lê Bá Thuyên (Báo Nhân Dân) tác nghiệp tại thị xã Đông Hà (Quảng Trị) sau ngày Đông Hà được giải phóng, cuối tháng 4-1972; Nhà báo Hữu Thọ trên đường mòn Hồ Chí Minh năm 1966.

  • Trong ảnh, từ trái sang phải: Bác Hồ thăm và chúc Tết cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân, năm 1957; Đồng chí Trường Chinh duyệt bài lần cuối số đầu tiên của Báo Nhân Dân trước khi gửi sang nhà in năm 1951; Công nhân xếp chữ tại Chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

  • Phóng viên các ấn phẩm Báo Nhân Dân tác nghiệp. (Ảnh: Trung tâm Thông tin và Phòng Ảnh - Báo Nhân Dân)

  • Phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp trong và ngoài nước.