Hà Nội (TTXVN 19/3/2024) Ngày 19/3/2024, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tiến hành một cuộc cải tổ chính sách sâu rộng, trong đó đáng chú ý là quyết định hủy bỏ chính sách lãi suất âm và lần đầu tiên tăng lãi suất cho vay kể từ năm 2007. Cụ thể, sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BoJ đã quyết định nâng lãi suất cho vay qua đêm ở mức 0% - 0,1%, tăng một chút so với âm 0,1% - 0%, chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ được ngân hàng áp dụng từ năm 2016 nhằm thúc đẩy cho vay. Với động thái này, BoJ trở thành cơ quan tiền tệ lớn cuối cùng trên thế giới từ bỏ chính sách lãi suất âm.
  • Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

  • Nhân viên ngân hàng kiểm tiền giấy mệnh giá 10.000 yen tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: Getty Images

  • Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN