Hà Nội (TTXVN 8/3/2024) Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Chèo Hà Nội luôn hết lòng với đam mê và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của nghệ thuật chèo.
  • Vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền - Tấn Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

  • Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

  • Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền. Ảnh: TTXVN phát

  • Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp