Hà Nội (TTXVN 30/11/2022) Chiều 29/11/2022, hồ sơ "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" được ghi vào Danh sách Di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO. Quyết định này được thông qua trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 17 của Uỷ ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra từ 28/11 đến 03/12 tại thủ đô Rabat (Marocco).
  • TTXVN Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 17 của Uỷ ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại thủ đô Rabat, Maroc.

  • Chủ tịch kỳ họp 17 gõ búa công nhận "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" là sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: TTXVN

  • Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 17 của Uỷ ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại thủ đô Rabat, Maroc. Ảnh: TTXVN