• Nhạc sĩ Xuân Oanh tại Paris năm 1969.

  • Nhạc sĩ Xuân Oanh.

  • Nhạc sĩ Xuân Oanh bên bàn làm viêc những năm tháng sau khi nghỉ hưu.

  • Nhạc sĩ Xuân Oanh trong một lần phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng (khoảng năm 1967-1968).

  • Bác Hồ chụp với tòa soạn Cứu Quốc tại Việt Bắc. Nhạc sĩ Xuân Oanh là người thứ 6 từ trái sang, hàng trên cùng.

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thuỷ tặng bức tranh do nhạc sĩ Xuân Oanh vẽ cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Waldeck Rochet.