Hà Nội (TTXVN 23/7/2023) Bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo chiều 23/7/2023 (giờ địa phương), Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, tiếp các Đại sứ Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu...
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl tại Thủ đô Vienna, chiều 23/7/2023 (gờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl và một số bạn bè người Áo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đặt hoa trước tượng Bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước và Phu nhân đặt hoa trước tượng Bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu, chiều 23/7/2023 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna (Cộng hoà Áo). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)