Hà Nội (TTXVN 18/1/2024) Sáng 18/1/2024, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 • Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN