Hà Nội (TTXVN 3/5/2024) Sáng 3/5/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ diễn ra buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nội dung trọng tâm là lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 12.000 người.
 • Đúng 7 giờ 45 phút, giàn pháo lễ khai hỏa. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Lực lượng diễu binh trên sân vận động Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Lực lượng diễu binh trên sân vận động Điện Biên tại buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Những chiếc trực thăng của lực lượng không quân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối Hồng kỳ diễu hành trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành trên các tuyến đường tại thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối chiến sĩ Điện Biên diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối nữ Quân nhạc trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối sĩ quan Phòng không - Không quân diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối Dân công hoả tuyến diễu hành trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

 • Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân diễu binh trên đường phố Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Trình diễn nghệ thuật tại buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

 • Trình diễn nghệ thuật tại buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN