Hà Nội (TTXVN 14/4/2024) Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 14/4/2024 công bố cương lĩnh tranh cử, trong đó cam kết sẽ tạo nhiều việc làm, tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng và mở rộng các chương trình phúc lợi xã hội nếu đảng này giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến bắt đầu vào ngày 19/4 tới.
  • Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại trụ sở của đảng Bharatiya Janata (BJP) ở New Delhi ngày 14/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại trụ sở của đảng Bharatiya Janata (BJP) ở New Delhi ngày 14/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN