Hà Nội (TTXVN 23/8/2019) Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 23/8/2019, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
  • Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân bên ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân bên ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Thủ tướng Australia Scott Morrison ghi sổ lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN