Hà Nội (TTXVN 6/1/2024) Sáng 6/1/2024, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ba Đình, Hà Nội).
  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (1/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (1/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: An Đăng - TTXVN