Hà Nội (TTXVM 6/1/2024) Sáng 6/1/2024, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1/2024). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1/2024). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (1/2024). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1/2024). Ảnh: Minh Đức - TTXVN