Hà Nội (TTXVN 19/10/2020) Sáng 19/10/2020, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ nơi đón chính thức đến phòng hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ nơi đón chính thức đến phòng hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ nơi đón chính thức đến phòng hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ nơi đón chính thức đến phòng hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Nhật Bản tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thành viên chính thức Đoàn đại biểu Nhật Bản tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân với thiếu nhi Hà Nội tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)